Topmenu

Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling

U ontvangt van uw inschrijving een bevestiging. Deze bevestiging bevat tevens de factuur.
Met uw inschrijving verbindt u zich aan de betaling van het verschuldigde bedrag.

Annuleren
U meldt zich af in geval van:

Lezingen, dagexcursies en andere eenmalige activiteiten:
Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld een lezing, een inschrijving die valt onder de Museumclub activiteiten of de filmkring bezoeken, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie of kwijtschelding van betalingen is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

Cursussen:
Wie van deelneming afziet, om welke reden dan ook, is annuleringskosten verschuldigd.
Indien iemand, nadat hij/zij een activiteit bij Pithos kunst en cultuur geboekt heeft, wenst af te zien van deelneming aan die activiteit, dient hij/zij dit schriftelijk of via een email te bevestigen.
In geval van afzeggen van deelname aan een arrangement wordt tot uiterlijk 8 weken voorafgaande de activiteit € 35,- administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het college, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van annuleringskosten en eventuele administratie- en portokosten.
Indien bij annulering tot vier weken voor aanvang van het college het inschrijfgeld nog niet is voldaan, blijven de annuleringskosten als betalingsverplichting staan.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de collegereeks, wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

U kunt een bijeenkomst niet komen:
Het vervangen van uzelf in geval van afwezigheid kan altijd en daar zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.
Wil iemand een losse cursus bijeenkomst meedoen, dan kost dat 1/8 van het cursusgeld, dat is € 26,-
Neemt een deelnemer een introducee mee om een keer kennis te maken dan kost dat € 15,-

Onverwachte omstandigheden
Pithos kunst en cultuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden buiten haar om.

Pithos annuleert de activiteit
Wanneer een activiteit wegens onvoldoende aanmelding niet doorgaat krijgt de inschrijver uiterlijk een week van tevoren bericht.
Het notabedrag wordt in deze gevallen volledig, voor 100%, terugbetaald.


Pithos de LUXe filmkring.

Aanmelden voor een film kan tot op de dag zelf tot +/- 15.00 uur.
Afmelden is niet mogelijk.

Mocht u onverhoopt te laat komen voor de voorstelling dan ligt uw ticket bij de receptie/balie van de ingang van het bioscoopgedeelte van LUX.


Reizen

Download hier de voorwaarden die horen bij inschrijving reizen.

Algemene reisvoorwaarden _Pithos Kunst en Cultuur_jan 2016